ACT

Tijdens de intake kunnen we besluiten om te kiezen voor ACT.

ACT  staat voor :

Acceptance and Commitment Therapy

ACT vertegenwoordigt de gedachte dat het verzetten tegen zaken die buiten jouw macht staan en het vermijden of controleren van factoren die pijn, angst of ergernis te weeg brengen, uiteindelijk niet leidt tot verlichting.

Vragen waarop ACT antwoord biedt zijn: Wat houdt me tegen om het leven te leiden dat ik echt wil leven? Of: Hoe kan ik voluit leven? Waarom ervaar ik zoveel stress of angst? Hoe kan het dat mijn prestaties niet stroken met mijn competenties? Ik kan meer dan ik laat zien, hoe komt dat?

ACT is erop gericht je bewust te maken van de invloed van je gedachten. ACT is er niet op gericht je gedachten te veranderen of te stoppen. Gedachten zullen er altijd zijn, maar jij bent niet je gedachten! Je eigen gedrag kun je wèl aanpassen of veranderen. Met ACT kun je erachter komen wat echt waardevol voor jou is zodat je hiervoor volledig kunt gaan.  Toegewijde actie en waardegeleide actie leiden tot een zinvoller leven en een hogere levenskwaliteit.

ACT doorloopt zes kernprocessen, ook wel de zes zuilen van ACT genoemd:

  1. Acceptatie
  2. Cognitieve defusie (het loskomen van je gedachten)
  3. Contact met het huidige moment (mindfulness)
  4. Zelf-als-context (objectieve zelf, obserververend)
  5. Waarden
  6. Toegewijde actie

We zullen deze zes zuilen samen doorlopen. In principe per proces één coachsessie. Doel is het vergroten van jouw psychische flexibiliteit, jouw vitaliteit, zodat je kunt omgaan met tegenslagen. Hierdoor zul je in staat zijn, met het volle bewustzijn in het huidige moment te zijn, om van daaruit te handelen naar je eigen waarden op weg naar een persoonlijk doel.